Văn phòng trực tuyến - Những điều bạn chưa biết.
Văn phòng trực tuyến - Những điều bạn chưa biết.

Mô hình văn phòng trực tuyến phù hợp với các cá nhân kinh doanh tại nhà hoặc các công việc phải di chuyển nhiều; các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập hoặc chi nhánh các doanh nghiệp có trụ sở không nằm tại TP; các nhóm hoặc cá nhân làm công việc tự do hoặc làm theo dự án