Có nên tập trung xây dựng văn hóa doanh nghiệp?
Có nên tập trung xây dựng văn hóa doanh nghiệp?

“Các công ty có văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ gắn kết nhân viên tốt hơn 72% so với những công ty không chú trọng xây dựng văn hóa” - Theo Forbes.