2024 - Nhà chung cư có được dùng làm địa điểm kinh doanh hay không?
2024 - Nhà chung cư có được dùng làm địa điểm kinh doanh hay không?

Hiện nay, đặc biệt là ở các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh hay TP. Hà Nội, diện tích đất có hạn nên nhiều người thường ở chung cư và muốn sử dụng căn hộ, căn chung cư của mình để biến nó thành địa điểm kinh doanh, trụ sở kinh doanh nhằm tiết kiệm được một khoản chi thuê văn phòng khá lớn. Vậy chung cư có được đăng ký kinh doanh không?