Những Xu Hướng Lựa Chọn Mô Hình Văn Phòng Làm Việc Tương Lai
Những Xu Hướng Lựa Chọn Mô Hình Văn Phòng Làm Việc Tương Lai

Ngày nay, một số khái niệm mới đang xuất hiện ngày càng nhiều trong lĩnh vực thiết kế văn phòng, những thuật ngữ này đang dần trở thành xu hướng như hotdesking, The New Working, Smart Working, Activity-Based Working, Co Working Space. Các khái niệm này để chỉ những xu hướng làm việc mới, trong đó đều cho phép nhân viên hoàn thành công việc ở bất kỳ đâu mà họ muốn, miễn là hoàn thành đúng hạn với h