Văn phòng chia sẻ là gì? Lợi ích khi sử dụng dịch vụ này
Văn phòng chia sẻ là gì? Lợi ích khi sử dụng dịch vụ này

Văn phòng chia sẻ (Co-working Space) là một loại hình chia sẻ không gian làm việc chung. Các nhân viên của nhiều doanh nghiệp, tổ chức cùng hoạt động trong một khu vực, dùng chung trang thiết bị, cơ sở vật chất, tiện ích kèm theo được bố trí trong văn phòng.