Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là gì? Có phải là Giấy phép kinh doanh?
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là gì? Có phải là Giấy phép kinh doanh?

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) và Giấy phép kinh doanh là hai loại giấy tờ pháp lý quan trọng mà doanh nghiệp phải có nếu muốn đi vào hoạt động một cách hợp pháp. Hầu hết các cá nhân, tổ chức vừa thành lập đều chưa hiểu rõ hai loại giấy này nên thường nhầm lẫn chúng là một.