Dịch vụ cho thuê chỗ ngồi làm việc là gì?
Dịch vụ cho thuê chỗ ngồi làm việc là gì?

Chỗ ngồi làm việc là một dịch vụ trong lĩnh vực cho thuê văn phòng. Thay vì khách hàng phải thuê không gian lớn để làm văn phòng làm việc thì họ có thể thuê chỗ ngồi làm việc theo đầu người để tiết kiệm chi phí tối ưu.